Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/zfabic/public_html/emuConf.php on line 66
Zvono d.o.o. - procjena, konzalting, organizacija poslovanja i računovodstvene usluge

Zvono je poduzeće nastalo 1991. godine kao obiteljski računovodstveni servis s ograničenim opsegom usluga. Međutim, s vremenom smo postepeno unapređivali svoje poslovanje, da bi danas bili u stanju pokriti široku lepezu financijskih usluga.

Te djelatnosti, u najširem smislu, obuhvaćaju procjenu ekonomskih vrijednosti poslovnih subjekata, savjetovanja u vezi poslovanja i upravljanja, usluge organizacije poslovanja, usluge poreznog savjetovanja, usluge financijskih analiza i kontrola, te usluge računovodstva i vođenja poslovnih knjiga.

Pokrivanje ovako kompletne lepeze usluga moguće je radi stručnosti kojom raspolažemo. Na realizaciji projekata angažiramo specijaliste, koji raspolažu bogatim praktičnim i stručnim znanjima i potrebnom edukacijom, s fakultetskim i magistarskim diplomama, diplomama ovlaštenih revizora, diplomom ovlaštenog procjenitelja, te rješenjem ovlaštenog stalnog sudskog procjenitelja za područje ekonomije (uža specijalnost procjena pravnih osoba, imovine obveza i kapitala).

Ukoliko trebate stručnost i pouzdanost, te dugogodišnje znanje potvrđeno kroz suradnju s mnogobrojnim klijentima, obratite nam putem navedenog kontakta.


Procjena

Procjenom utvrđujemo ekonomsku vrijednost pravne osobe, pojedinačne (imovine, obveze)i kapitala, koja treba biti vjerodostojna i najbliža tržišnoj vrijednosti. Treba biti prihvatljiva budućim dioničarima nakon nadmetanja i pregovaranja. Procijenjena vrijednost pravne osobe, odnosno fer vrijednost njenog kapitala, temeljimo na podacima iz financijskih izvještaja, analitičkih knjigovodstvenih evidencija i poslovnih planova, koji imaju obilježja stvarnih poslovnih događaja, zbog čega se procjena i zasniva na vjerodostojnim podlogama, pa se s ostalim postupcima procjene može vjerodostojno utvrđivati tržišna i buduća poslovna vrijednost Društva, pojedinačnih oblika imovine i obveza. Uz to ekonomsku procjena temeljimo i na usvojenim postavkama ekonomske teorije.

Međunarodni i Hrvatski standardi financijskog izvještavanja, preporučuju niz postupaka za procjenu svih vrsta imovine i obveza, ovisno o položaju Društva u vanjsko okruženju i računovodstvenoj politici. Procjenu tržišne vrijednosti Društva i njegovih dijelova, utvrđujemo po elementima strukture knjigovodstvenih bilančnih pozicija.
Zbog složenosti procjene i potrebnog velikog stručnog znanja i iskustva, koristimo interdiscipliranost i timski rad: građevinara, strojara i ekonomista u poduzećima s velikim udjelom materijalne imovine.


Usluge organizacije

U mogućnosti smo ponuditi u skladu s teoretskim postavkama suvremenu organizaciju, koja će omogućiti djelotvorno upravljanje poslovnim procesima, stalnu dogradnju u skladu s unapređenjem integralnog informacijskog sustava, razvoja i unapređenja poslovanja, promjena uzrokovanih unutarnjim i vanjskim činiteljima organizacije, kao i uvjetima privređivanja.

Kao prvi korak u izgradnji optimalne i efikasne organizacijske strukture koristimo dijagnozu postojećeg poslovno organizacijskog stanja, kako bismo uočili nedostatke, koje kroz proces reorganizacije predlažemo za otklanjanje. Bez izgrađene organizacijske strukture i definirane nesmetane vertikalne i horizontalne povezanosti svih funkcija na ostvarivanju zadataka, ne može se efikasno upravljati sa sustavima.


U pravilu je nužno uskladiti formalnu sa stvarnom organizacijskom strukturom koja će omogućavati:

 • - jasan odnos između Društva i njegovih dijelova, centara odgovornosti (profitnih, prihodnih, troškovnih, investicijskih);
 • - definiranje i razgraničenje, izvršavanja zadataka funkcija po organizacijskim cjelinama, koji se planiraju i kontroliraju s vrha upravljačke piramide ;
 • - jedinstveno vođenje s jasnim unutrašnjim odnosima u: planiranju, nadzoru: razvoju, poslovanja i financiranja;

Nova informatička tehnologija i potreba efikasnog izvršavanja radnih zadataka doveli su do prožimanja zadataka pojedinih funkcija i brisanja dosadašnje zatvorenosti između njih. Pojedini poslovi obavljaju se u organizacijskim cjelinama čija to nije specijalnost, te ih je nužno normirati i razgraničiti između pojedinih funkcija. Veći obujam složenih zadataka više ne može zadovoljiti funkcionalna organizacija. Nužno je uvesti nove modele ili dijelove projektne i matrične organizacije. U projektu organizacijske transformacije, ukoliko se prihvati ponuda, predložit će se organizacijske cjeline s poslovnim i ekonomskim sadržajem, u obliku centara odgovornosti, u skladu s adekvatnim teoretskim modelom organizacije i relevantnim zakonskim odredbama.

Finalni produkt ovog projekta je Pravilnik o organizaciji. U pravilniku bismo utvrdili temeljnu organizacijsku strukturu s opisom sadržaja rada pojedinih sektora (pojedinih funkcija ili dijelova funkcija).


Sastavni dio Pravilnika organizacije je:

 • - makro organizacijska struktura Društva sa svim organizacijskim cjelinama, njihovim vezama i odnosima;
 • - mezo organizacijska struktura s temeljnom organizacijskom strukturom sektora i zavisnih društava;
 • - mikroorganizacijska struktura do razine radnog mjesta;
 • - organizacijski organigram mikroorganizacijske strukture;
 • - šifrant organizacijske strukture i radnih mjesta.

Šifarski sustav čine:

 • - organizacijska struktura Društva;
 • - organizacijska struktura funkcija po organizacijskim cjelinama;
 • - organizacijska struktura radnih mjesta.

Opis radnih mjesta sadrže:

 • - vrstu rada;
 • - zahtjeve za obavljanje poslova na radnom mjestu;
 • - opis poslova;
 • - otežane uvjete rada;
 • - sustav vrednovanja rada.

Sastavni dio Pravilnika o organizaciji prema dogovoru može biti:

 • - Pravilnik o plaćama;
 • - Pravilnik o planiranju;
 • - Pravilnik o kontrolingu.

U pravilniku o plaćama definirali bismo i izradili:

 • - kriterije i mjerila za vrednovanje složenosti, odgovornosti i otežanim uvjetima na radnom mjestu;
 • - bodovanje (indeksaciju) radnih mjesta;
 • - kriterije motivacije.

Usluge poreznog savjetovanja

Osiguravamo porezno savjetovanje za pojedinačne poslovne događaje i poslovne transakcije, za izradu financijskih izvještaja, za usklađivanja s poreznom upravom, kao i podloge za sudske i ostale sporove.


Usluge financijskih analiza i kontrole

Kod  financijske analize utvrđuje se poslovna sposobnost Društva, imajući u vidu da su temeljni kriteriji ocjene, rezultati koje Društvo postiže. Društvo postiže uspjeh ili neuspjeh, zavisno od toga da li postiže svoje ciljeve i s kakvim rezultatom izvršava svoje zadatke. Pri čemu je bitno doći do spoznaje da li Društvo osigurava trajnost opstanka:

 • - održavanjem supstance (materijalne imovine), tržišta i kadrova;     
 •    
 • - uvećavanjem tržišne vrijednosti imovine i poslovne sposobnosti Društva.

Parametri poslovne sposobnosti Društva su produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost poslovanja.   

Osim poslovne utvrđuje se i financijska sposobnost Društva. Detaljnom analizom strukture sredstava i izvora financiranja, koriste  se pokazatelji  financijske  stabilnosti, likvidnosti i zaduženosti, za stjecanje spoznaje o financijskog  sposobnosti Društva.


Usluge računovodstva (dijagnoza i organizacija)

U većini Društava postojeća organizacija je nepodesna, jer nije iskazana u pisanoj formi i organizacijski dizajnirana (modelirana), te zbog toga pruža sliku amorfne strukture, pošto se ne mogu sagledati odnosi između elemenata sustava, što u stvarnom funkcioniranju pogoduje stvaranju organizacijske anarhije.

Dijagnosticiranje je prva faza svake reorganizacije, koja omogućava programiranje i preciziranje odgovarajućih mjera za racionalizaciju postojeće organizacijske strukture.

Ukoliko stvarna organizacija nije izgrađena prema postojećim poslovima, nemoguće je organizirati efikasni informacijsko računovodstveni sustav, koji će moći pratiti i iskazivati prihode i troškove po postojećim mjestima i nosiocima.
U stanju smo predložiti koncept integralnog informacijsko-računovodstvenog sustava. 


Vođenje poslovnih knjiga


Sa raspoloživom informatičkom opremom, u stanju smo osigurati ažurnu obradu podataka i iskazati
točne i vjerodostojne financijske izvještaje.

Računovodstvo
Pragma komunikacije
Door
Orbitum internet komunikacije
HAVK Mladost
Sa-Con
Udruga servisa vatrogasnih aparata
Hrvatsko društvo procjeniteljae
Utopija
Revizija
Rovinjturist d.d.- Rovinj
Agrariacop d.d.- Zagreb
Samoborka d.d.- Samobor
Kovinotehna d.o.o. - Zagreb
Končar - Institut
Končar - Energetika i transport
Končar - Mjerni transformatori
Končar - Dizala, Zagreb
Pastor - Zagreb
Purils d.d.. - Pazin
Niva inženjering d.o.o. - Zagreb
Centar za kombinirani transport
Zagrebačka zajednica za tehničku kulturu Za-Te
Zagrebačke ceste Zagrebačke.županije
Tehnomobil g.t.d. Zagreb
Man PSC d.d. - Zagreb
Eurocomputer systems d.o.o.- Zagreb
Kutjevo d.d. — Kutjeva
A.H. Gumel d.o.o. — Zagreb
Hotel Rovinj d.o.o. — Zagreb
Procjena
Chromos — Zaštita bilja — Zagreb
Zagrebačka pivovara — Zagreb
Avis — Zagreb
Žitar — Donji Miholjac
Bilolalnik — Đurđevac
Končar — Arma d.o.o. — Zagreb
Končar tlačne posude i šušare — Požega
DIN — Novoselec
KIM — Karlovac
Oktal Pharma — Zagreb
Hempel d.o.o. — Umag
Silicon master d.o.o. — Zagreb
Recro d.d. — Zagreb
Chromos-Tvornica smola d.d.
Centar projekt d.o.o.- Zagreb
Dok-ing d.o.o. — Zagreb
Zagrebtrans d.o.o. — Zagreb
Cerini d.o.o. Rijeka
Oktal pharma d.o.o. Zagreb
Dignus d.o.o. — Zagreb
Profectus d.o.o. — Split
Fort opus d.o.o.- Opuzen
Organizacija poslovanja društava
Hotel interkontinental d.d. — Zagreb
Našice cement d.d. — Našice
Hospitalija d.d. — Zagreb
Plana promet d.o.o. — Zagreb
Emašport d.o.o. — Zagreb
Lipapromet d.o.o. – Zagreb
Franck d.d. – Zagreb
Riječka luka d.d. - Rijeka
 • Zvono d.o.o.
 • Josipa Prikrila 6
 • HR 10 000 Zagreb

 • E-mail kontakt: vcard
 • OIB: 06677080556
 • MB: 3736806
 • Tel: 01 / 3833 215
 • Fax: 01 / 3833 215
 • Mob1: 091 / 55 909 65
 • žiro račun: 2360000-1101315943

Ukoliko nas želite kontaktirati pošaljite nam poruku preko naše kontaktne forme.

Odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Molimo unesite Vaše ime i prezime Molimo unesite Vašu e-mail adresu Molimo unesite poruku

Novosti

 • Novo - pozivi vodećih banaka u HR

  Pogledajte VBDI brojeve vodećih banaka u Hrvatskoj
 • Zašto je potrebno ulagati u dobro računovodstvo?

  Jedna izreka kaže da će čovjeka koji ne zna kuda ide svaki put tamo odvesti. I upravo smo ovih dana svjedoci traženja pravih putova koja proizlaze upravo iz činjenice da ne znamo kuda idemo, koje prihode povećati i koje troškove smanjiti, a vrlo vjerojatno ne znamo zapravo ni gdje ni koliko smo trošili.
 • 10 savjeta kako srezati troškove poslovanja

  Poslovne organizacije mogu napraviti cca. 20% uštede fokusirajući se na smanjenje operativnih troškova koji nisu vezani za poslovanje. Kako? Pročitajte u nastavku.
 • Poslovni rezultati svih tvrtki dostupni na netu

  Početkom 2009. financijska izvješća SVIH tvrtki u Hrvatskoj postala su besplatna i javno dostupna. Financijska agencija -  FINA omogućila je jednostavan pregled financijskih izvješča putem svojih web stranica.
 • Kako isplatiti doprinose i koji su nedostaci novog načina isplate?

  Otežana naplata jedan je od najvećih problema s kojima se suočavaju poduzetnici. Financijska disciplina u Hrvata nikad nije bila na visokoj razini, ali s dolaskom ekonomske krize situacija se znatno pogoršala.

ARHIVA